Duurzame onderneming

Als maatschappelijk verantwoorde bouwonderneming vindt Sodemat het belangrijk om op verschillende manieren duurzaam te ondernemen. Met een CO2-prestatieladder brengen we ons energieverbruik en onze CO2-emissie in kaart. Die ladder helpt ons om materialen efficiënt te gebruiken en energie te besparen. Meer en meer zetten we duurzame energie in op de werven.

Voorloper duurzaamheid in de bouwsector

Om ons doel als duurzame onderneming te halen, communiceren we actief over onze CO2-prestatieladder. Om onze doelen te halen, hebben we de inspanningen van onze medewerkers nodig. Daarom delen we onze ambities zodat het duidelijk is waarom de opgelegde acties rond reductiemaatregelen zo belangrijk zijn.

Anderzijds is het belangrijk dat onze partners op de hoogte zijn dat Sodemat niet zomaar loze beloften doet. We informeren hen om zo onze rol als duurzame onderneming in de verf te zetten. Aan de hand van de CO2-prestatieladder tonen we dan ook de voortgang van onze CO2-reductie aan.

Duurzame onderneming in beweging

Werken aan een duurzame onderneming is een proces dat voortdurend in beweging is. Via deze linken ontdek je hoe Sodemat een voortrekkersrol speelt in duurzaamheid in de bouwsector:
Deze website maakt gebruik van cookies.